beeld, woord en geluid

Uitgangspunt van Watertanks in New York: de Kunst van Water is de drieŽenheid van beeld, woord en geluid. Elk onderdeel wordt eerst afzonderlijk uitgewerkt.
In de afronding van het project komen de drie delen samen. Het geheel is uiteindelijk altijd meer dan de som der delen.