FASCCOM

Definitie van een FASCCOM
Een FASCCOM is een uiting van een fascinatie die uitnodigt tot communicatie

In het project Watertanks in New York: de Kunst van Water is de watertank een FASCCOM.
Het begrip FASCCOM is ontstaan en ontwikkeld tijdens het project.

Het vertrekpunt van het project Watertanks in New York: de Kunst van Water is een fascinatie waaraan op verschillende manieren uiting wordt gegeven en die telkens opnieuw leidt tot communicatie. Naarmate het project vordert raken er steeds meer mensen bij betrokken. Omdat het onderwerp hen boeit, verspreiden verdieping en verrijking van kennis en inzicht zich als een olievlek.

Fascinatie in schema

Watertank  
MATERIAAL hout, levend materiaal met kenmerkende eigenschappen
cilinder, basale ronde vorm + VORM
+ INHOUD water, belangrijk levensbestanddeel
regelen van de waterdruk + FUNCTIE
+ PLEK hoog op de daken van gebouwen in New York
ongerijmdheid; een vat op poten als een grote wastobbe op de daken. Een wereld van schoonheid hoog in de lucht + UITSTRALING
+VERBAZING zoveel gewicht op een dak. Vaak lijken ze te balanceren op de rand van een dak. Ouderwetse vaten op moderne gebouwen. De gelaagdheid van een stad als New York.
= FASCINATIE