Watertanks in New York: de kunst van water gaat over:

Met andere ogen kijken naar de dingen die ons (dagelijks) omringen.

Het vastleggen van schoonheid in combinatie met functionaliteit.

Afstand nemen om te kunnen zien.

In het geval van de watertanks; omhoog kijken.

De ogen gericht naar de hemel.

New York: onderwereld middenwereld bovenwereld
  vervoerswereld gebouwenwereld waterwereld
  metro/tunnels de straat de lucht

Vraag: waar kijk ik naar waardoor, wanneer en waarom mijn aandacht wordt getrokken?

Bewust worden van wat je ziet leidt naar het je eigen maken van de
kunst van het kijken

Het waarnemen en het denken omgezet in beeld, woord en geluid.

Beeld, woord en geluid vormen een drieŽenheid die inhoud geven
aan de ervaring